25 februari, 2018

De therapie

Mensen komen met verwachtingen in therapie,  samen ben je op zoek naar een oplossing voor je problemen. Je hoopt dat therapie deze oplossing biedt. In therapie gaan is echter een hele stap.

Als kapstok van mijn gesprekken heb ik het model van Emotionally Focused Therapy (EFT) gekozen, maar ik ben zeker geen “believer”.   Er zijn namelijk veel modellen en scholen, ik denk echter dat de kracht van mensen krachtiger is dan welk model dan ook. Van groot belang is dan ook dat als je kiest voor therapie je kiest voor een therapeut en dat moet passen.

Therapie is geen harde wetenschap maar een proces tussen de mens die hulp vraagt en diegene die de hulp biedt, je zou dus kunnen zeggen dat het resultaat van de therapie ontstaat en nooit van te voren vaststaat. En daar zit ook de kracht en het doel van therapie, namelijk de dat je samen met je partner met nieuwe inzichten naar huis gaat.

Therapie is altijd verbonden aan de woorden die je geeft aan gevoelens. Emoties noemen we de woorden die je aan deze gevoelens geeft en je dus bewust maakt van wat je eigenlijk voelt.

Vaak is het zo dat als iets niet goed voelt we zeker weten dat we dat niet willen, maar wat willen we dan? Soms klopt het allemaal niet meer en voelen we dingen die we niet goed begrijpen, waar we geen woorden voor hebben, we raken dan verward over deze gevoelens en over onszelf en anderen.

Therapie is eigenlijk niet veel meer dan het onderzoeken van wat we voelen en hoe we daar over denken en praten. In therapie ga je met elkaar in gesprek, zoek je naar nieuwe woorden en probeer je gevoelens te benoemen.  En dat maakt therapie anders dan een gewoon gesprek en soms noodzakelijk.